Posted inInformații

Cursul de achiziții publice, calea spre o carieră de succes!

curs achiziții publice

Cursul de achizițiilor publice acoperă de la aspectele fundamentale ale procesului,până la strategii avansate de negociere și gestionare a contractelor. Prin participarea la acest curs, vei beneficia de un curriculum complet, conceput pentru a-ți furniza nu doar cunoștințe teoretice, dar și competențe practice prin simulări și studii de caz.

Un curs achiziții publice pune un accent deosebit pe înțelegerea cadrului legislativ actual, evaluarea furnizorilor, redactarea și evaluarea documentațiilor de licitație. Vei dobândi abilitățile necesare pentru a face față provocărilor complexe ale domeniului achizițiilor publice, pregătindu-te pentru a contribui activ la dezvoltarea durabilă și eficientă a sectorului public.

Care este scopul cursului de achiziţii publice?

Cursul își propune să fie o resursă esențială pentru toți cei implicați în procesul de achiziții publice, punând accent pe oferirea unei înțelegeri profunde a reglementărilor actuale și a mecanismelor de soluționare a disputelor.

Principalul său obiectiv este să doteze personalul autorităților contractante cu cunoștințele necesare pentru a trece cu succes prin complexitățile atribuirii contractelor de achiziție publică. Acest demers are ca rezultat final acumularea de cunoștințe al angajaților, permițându-le să abordeze cu mai mare încredere și eficiență etapele procedurilor de achiziție.

Ce cunoştinţe vei dobândi în urma cursului?

Participând la un curs achiziții publice vei înţelege legislația specifică şi procedurilor de achiziții, de la stabilirea pragurilor valorice la diversele tipuri de licitații și modalități de negociere.

Gestionarea certificatelor digitale SEAP, utilizarea semnăturii electronice și criptarea documentelor îţi oferă competențele necesare pentru a parcurge cu eficiență în sistemul electronic de achiziții publice.

Vei învăța cum să publici anunțuri și să încarci documentația de atribuire în SEAP, cum să întocmești fișe fiscale și să prezinți propuneri tehnice și financiare.

Cursul te va familiariza și cu Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), explicându-ți cum să răspunzi la solicitările de clarificări și cum să gestionezi cumpărările directe sau contestațiile.

Vei dobândi cunoștințe despre evaluarea ofertelor, criteriile de calificare și gestionarea litigiilor, asigurându-te că ești bine pregătit pentru toate etapele procesului de achiziție, inclusiv atribuirea și derularea contractelor, precum și abordarea modificărilor contractuale sau a sancțiunilor.

Caracteristicile obţinute în urma cursului

Absolvenții acestui curs achiziții publice vor putea să desfășoare o analiză meticuloasă a legislației relevante, permițându-le să identifice cu precizie toate prevederile și cerințele esențiale pentru organizarea corectă a unei achiziții publice.

Această capacitate de a interpreta și aplica legislația în mod corect este necesară pentru asigurarea transparenței și echității în procesul de achiziție, precum și pentru prevenirea oricăror potențiale încălcări ale normelor legale.

Diploma conferă capacitatea de a oferi consultanță de specialitate celor care solicită asistență în domeniul achizițiilor publice.

Absolvenții vor avea competențele necesare pentru a planifica și supraveghea strategii de achiziții publice cu scopul de a asigura satisfacția completă a clientului la finalul procesului.

Această capacitate de a gestiona eficient întregul proces, de la conceperea strategiei până la implementarea și evaluarea acesteia, este esențială pentru realizarea obiectivelor de achiziție într-un mod care nu doar că îndeplinește, dar adesea depășește așteptările clientului.

Beneficiile cursului de achiziţii publice

Înțelegere aprofundată a legislației redă dobândirea unei cunoștințe detaliate a legislației în vigoare privind achizițiile publice. Aceasta include înțelegerea tuturor normelor, regulamentelor și procedurilor obligatorii, esențiale pentru organizarea și desfășurarea corectă a achizițiilor publice.

Cursul oferă instrumentele necesare pentru analiza strategiilor de achiziție și planificarea eficientă a acestora, asigurând că procesele sunt executate în mod eficient, transparent și economic. Absolvenții devin consultanți de încredere pentru entitățile care desfășoară achiziții publice, capabili să ofere sfaturi bazate pe cele mai bune practici și pe o înțelegere profundă a domeniului.

Prin aplicarea cunoștințelor dobândite, profesioniștii pot contribui la îmbunătățirea transparenței și eficacității proceselor de achiziție, reducând riscurile de neconformitate și corupție. Cunoștințele și competențele dobândite deschid uși către noi oportunități de carieră, atât în sectorul public, cât și în cel privat, unde expertiza în achiziții publice este înalt apreciată.

Absolvirea unui curs achiziții publice poate servi drept un semnificant avantaj competitiv, evidențiind un angajament față de dezvoltarea profesională și expertiza în domeniu. Competențele dobândite în cadrul cursului pregătesc participanții pentru roluri de leadership în gestionarea și supervizarea proiectelor de achiziții, de la concepție până la finalizare.

Sectorul achizițiilor publice este într-o continuă evoluție, iar cursurile de specialitate asigură că profesioniștii rămân la curent cu ultimele schimbări legislative și tendințe din domeniu. Participanții învață să identifice și să implementeze cele mai eficiente practici în domeniul achizițiilor publice, contribuind la optimizarea resurselor și la realizarea obiectivelor organizaționale.

Cursurile oferă oportunitatea de a interacționa și a forma conexiuni cu alți profesioniști din domeniu, facilitând schimbul de idei, experiențe și oportunități de colaborare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *